ช่องทางนัดรับการรักษา
1. โทร 0616862941
2. Line สามารถนัดจากการ scan QR code