ช่องทางนัดรับการรักษา
1. โทร 0616862941
2. Line
3. www.ติดไม่ติด.com/dental/payuhadentteam/schedule
สามารถนัดจากการ scan QR code