ผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ใช้สิทธิการรักษาได้ทันที