โรงพยาบาลพยุหะคีรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
[OSYouTube] Alledia framework not found

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากโรงพยาบาลพยุหะคีรี 2 เรื่อง

1. ปรับทางเข้า - ออก

2. การงดเยี่ยมผู้ป่วย