โรงพยาบาลพยุหะคีรี - กำหนดการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ จ.นครสวรรค์ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
สร้างเมื่อ: วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560
    วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐  จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ กับศาลจังหวัดนครสวรรค์  ณ อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ กับศาลจังหวัดนครสวรรค์  ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
    ในการเสดร็จพระราชดำเนินจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์กำหนดให้มีการซ้อมรับตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน การจัดเส้นทางจราจรในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีการซ้อมเสมือนวันเสด็จจริง อาจมีการปิดเส้นทางจราจรถนนสายเอเซียตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
    โรงพยายาลพยุหะคีรีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่าน วางแผนการใช้ชีวิตประจำวันหรือวางแผนการเดินทางมาและเดินทางกลับโรงพยาบาลพยุหะคีรีในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐