โรงพยาบาลพยุหะคีรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางโรงพยาบาลพยุหะคีรีขอขอบคุณร้าน ตองเก้า คาร์วอช
ที่ได้บริจาค หน้ากากอนามัย (Mask) จำนวน 400 ชิ้น (8กล่อง) มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับสมัครจิตอาสา ผลิตหน้ากากอนามัย ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

หรือประสงค์ให้ยืมจักรเย็บผ้า โทร 08-8282-2586 

เนื่องในวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก
ทางสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม
Fight Diabetes (Virtual) Run กิจกรรมเดินวิ่ง ส่งเสริมสุขภาพครอบครัว
เพื่อลดโอกาสการเกิดเบาหวานในครอบครัวและให้คนเป็นเบาหวานคุมน้ำตาลดีขึ้น
อีกทั้งเป็นการระดมทุนช่วยกองทุนเบาหวานเด็ก 1km = 10 บาท เริ่ม 14 พย 62 ถึง 15 มค 63

วิธีการเข้าร่วม คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/dmthai.org/