โรงพยาบาลพยุหะคีรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพยุหะคีรี

ช่องทางรับบริการทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
การรับบริการฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลพยุหะคีรี
จะรับคนไข้เป็นระบบนัดล่วงหน้าทั้งหมด

ช่องทางนัดรับการรักษา
1. โทร 0616862941
2. Line
3. www.ติดไม่ติด.com/dental/payuhadentteam/schedule
สามารถนัดจากการ scan QR code

 

ฝ่ายทันตกรรม

วันที่ 03 เมษายน 2563

บริษัท ยูนิ-ท้อป เทรดดิ้ง จำกัด บริจาคฟองน้ำสำหรับทำ Faceshield ตัดแบบแล้วพร้อมทำ จำนวน 1000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลพยุหะคีรี โดยมี ทพญ.กนกวรรณ พัฒนกิจจารักษ์ หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลพยุหะคีรี เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพยุหะคีรี ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ กิจการ การงาน ก้าวหน้าสำเร็จ ยิ่งๆ ขึ้นไป