โรงพยาบาลพยุหะคีรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

โรงพยาบาลพยุหะคีรี

 

   เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด - 19 และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
 

 

    ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วย สามารถเยี่ยมผ่านทาง โทรศัพท์มือถือ วิดีโอคอล หรือวิธีอื่น ๆ แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเพื่อทราบ

    โรงพยาบาลพยุหะคีรีได้เริ่มมาตรการการตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบติดเชื่อจากไวรัส Covid-19 ด้วยการปิดกั้นจุดทางเข้าโรงพยาบาลทุกจุดเพื่อให้เข้ารับบริการได้เพียงทางเดียวคือด้านหน้าจุดประชาสัมพันธ์เพื่อทำการคัดกรองวัดไข้กับผู้รับบริการทุกคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย โดยเริ่มตั้งวันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้